Obra civil

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

INDUSTRIAL OLESA S.L. es constitueix com a societat mercantil el 27 de desembre de l’any 1988, segons escriptura pública atorgada pel notari Rafael Vallejo i és controlada, dos anys mes tard, per treballadors de l’empresa unipersonal Francesc Puig passant així a ser la continuïtat de l’empresa familiar Puig Agustí que exercia l’activitat de construcció des d’abans del 1950.

Els fills de Puig Agustí són qui constitueixen la base de la societat a la qual fem referència.

Industrial Olesa S.L. és una empresa de quasi 30 anys, però amb experiència dels socis de mes de 40 anys.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

INDUSTRIAL OLESA S.L. es membre de la CECOT i té contractada amb la companyia WINTHERTUR la corresponent pòlissa de responsabilitat civil així com un contracte amb la companyia MEDEA que s’encarrega de l’assessorament i les funcions de seguretat en el treball.

Així també estem inscrits en el Registre d’Empreses Licitadores, tenint la següent qualificació empresarial en construcció:

Subgrup Categoria Capacitat
C) Edificacions B Fins a 150.000€
1. Demolicions B Fins a 150.000€
2. Estructures de fàbrica o formigó B Fins a 150.000€
3. Estructures metàl·liques B Fins a 150.000€
4. Feines de paleta, estucats i revestiments D de 360.000 a 840.000€
5. Feines de pedrera i marbre B Fins a 150.000€
6. Paviments, enllosats i enrajolats B Fins a 150.000€
7. Aïllaments i impermeabilitzacions C de 150.000 a 360.000€
8. Fusteria B Fins a 150.000€
9. Tancaments metàl·lics B Fins a 150.000€

obra-civil-restauracio-de-font-noucentista

93 785 80 46